Uncategorized

มาเลเซีย ปลายด้ามขวานแห่งมลายู

 

      มาเลเซียนั้น แต่เดิม หมายถึง ดินแดนที่อยู่ปลายด้ามขวานทั้งหมดรวมทั้งสิงคโปร์ และบรูไน ภายหลังได้มีการตกเป็นอาณานิคมของชาติต่างๆ แหละเหลือแค่พื้นที่ใจปัจจุบัน มาเลเซียปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในมาเลเซีย จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย คนมาเลย์สื่อสารกันด้วยภาษาบาฮาซ่าร์ มลายู หรือภาษามาเลย์ ชุดประจำชาติของมาเลเซียเรียกว่า บาจู มลายู และบาจูกุรุงเช่นเดียวกับบรูไน เนื่องจากเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อน

 มิงกะลาบา วันนี้พม่าสบายดี

       สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ พึ่งจะเปลี่ยนจากการปกครองภายใต้ระบบเผด็จการทางทหารมาเป็น ประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และด้วยความที่พม่าอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษมาเป็นเวลานาน ทำให้ชาวพม่ามีความพร้อมเมื่อเปิดประเทศเป็นอย่างมาก  มีสถานที่สำคัญทางศาสนาที่เลื่องชื่อ ได้แก่ มหาเจดีย์ชเวดากอง สีทองอร่าม โดยมีชุดลองยี เป็นชุดประจำชาติ ไม่น่าแปลกใจเลยว่า พม่ากำลังจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางสุดฮิตอีกแห่งของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ไข่มุกตะวันอก ฟิลิปปินส์

         ได้รับฉายาว่า Pearl of orient sea เพราเป็นอีกหนึ่งประเทศหมู่เกาะที่รวมๆแล้วมีอยู่ถึง 7,107 เกาะทีเดียว มีศาสนาประจำชาติคือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิค มีการใช้ภาษามากถึง 170 ภาษา แต่ภาษาราชการคือภาษาตากาลอก และภาษาอังกฤษ และใช้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยตามแบบสหรัฐอเมริกา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมจากสเปน ชุดประจำชาติฟิลิปปินส์ของผู้ชายนั้นเรียกว่า บารอง ตากาล็อก ส่วนของผู้หญิงเรียกว่า บาลินตาวัก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสเปนนั่นเอง

กัมพูชา ล้ำค่าอารยะธรรมขอม

 

กัมพูชา เป็นแผ่นดินที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมขอมโบราณ โดยไฮไลท์ของกัมพูชา ก็คือ ปราสาทนครวัด ซึ่งกินพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตร เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวในโลกที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน ชุดประจำชาติของกัมพูชานั้นเรียกว่าซัมปอด กับพูชาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสทำให้ใช้ภาษา ฝรั่งเศส ในการสื่อสารได้ และมีภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ และไม่น่าเชื่อเลยว่า ชาวกัมพูชานี้ มีอัตราการรู้หนังสือสูงถึง 73.6%

 

อินโดนีเซีย จ้าวเกาะแห่งดินแดนชวา

         อินโดนีเซียประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากที่สุดในโลกกว่า 13,677 เกาะ แบ่งเป็นเกาะใหญ่ 5 เกาะ และเกาะเล็กอีก 30 หมู่เกาะ โดยเกาะบาหลี เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีการปกครองลำบอบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด ใช้ภาษา บาฮาซ่า อินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ มีชุดประจำชาติเรียกส่า เกบาย่า สำหรับผู้หญิง และชุด เตลุก เบสคาพ สำหรับผู้ชาย อินโดนีเซียถือเป็นประเทศน้องใหม่ที่เศรษฐกิจภายในกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองในกลุ่มอาเซียน

 

อยู่บ้านพี่ แลเมืองน้อง ลาว

        ใช้ระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย มีทั้งประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรี ภาษาประชำชาติ คือภาษาลาว ลาวมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ลาวมีชุดประจำชาติเป็นผ้าซิ่น สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือ หลวงพระบาง ลาว และ ไทย มีความใกล้ชิดทั้งในด้านโครงสร้างวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และการเพรงชีวิต รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติบนแผ่นดินเคียงกันนั่นเอง จะเห็นได้ว่าละครหลังข่าวบ้านเรา ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยทีเดียว

เหมือนหรือต่าง “อาเซียน” และ”เออีซี”

        เหมือนหรือต่าง “อาเซียน” และ”เออีซี”

     หลังจาก ASEAN ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยมีจุดประสงค์ในการเสริงสร้างศักยภาพในของแต่ละประเทศให้แข็งแกร่งในทุกด่าน ซึ่งเมื่อเป้าหมายในการให้อาเซียนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แล้วในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 9 จึงเกิดประชมคมอาเซียนโดนมีเป้าหมายในการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ.2563 โดยมีแนวทางในการทำงานเรียกว่า “เสาหลัก” สามด้านซึ่งก็คือ
1. ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความั่นคง(ASC)

  1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
  2. ประชมคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC)

        ธงอาเซียนและธงประเทศอาเซียน

ธงอาเซียนเป้นสัญลักษณ์ของความสามัคคี การยอมรับและสนับสนุนหลักการของอาเซียน การประดับธงอาเซียน มักทำควบคู่ไปกับธงชาติสมาชิกทั้ง 10 ชาติเสมอ และต้องรู้จักวิธีการประดับธงอย่างถูกต้องซึ่งเป็นที่รู้กันว่าการติดตั้งธงจะเริ่มต้นจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้ง 10 เรียงลำดับตามตัวอักษรตัวแรกของแต่ละประเทศจากทางซ้ายมือ เริ่มจาก บรูใน ดารุสซาลาม จบที่ สาธารณรัฐสังคมนิยม – เวียดนาม และปิดท้ายด้วยธงสัญลักษณ์แห่งอาเซียนทุกครั้ง

 

        ซารามัตดาตัง มั่งคั่ง แบบ ชาว บรูไน

บรูใน ดารุมซาลาม ประเทศผู้ค้าน้ำมันและมีเศรษฐกิจที่มั่งคั่งปกครองด้วยระบอบบูรณาญาสิทธิราชซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข บรูไนเคยเป้นส่วนหนึ่งของรัญมลายู จึงเป็นประเทศอิสลามที่ใช่ภาษามาเลย์เป็นภาษาในการสื่อสารหลัก มีชุดประจำชาติคล้ายๆกัน คือ บาจู มลายู สำหรับผู้ชาย และบาจูกูรุง สำหรับผู้หญิง แถมยังเป็นประเทศที่มีอัตราอ่านออกเสียงได้ของประชาชนสูงถึง 92.7% อีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือ มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งมีความเก่าแก่และสวยงามมาก

ใครเป็นใครในอาเซียน

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยรวบรวม 10 ประเทศพันธมิตร ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าด้วยกันเพื่อเป้าหมายในการร่วมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน และสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคของเราทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การเมือง และ เป้าหมาย ที่สำคัญคือ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคของเราในเวทีการค้าโลกด้วย

สัญลักษณ์ของอาเซียนนี้มีความหมาย

            บางคนอาจมองว่านี่คือรูปพานทอง แต่จริงๆแล้วสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นรูปต้นข้าวสีทอง10ต้น ผู้รวมกัน บ่งบอกถึงมิตรภาพ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิก 10 ประเทศต่างหาก ล้อมด้วยสัญลักษณ์วงกลม ซึ่งเป็นตัวแทนความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศสมาชิก ส่วนสีทั้ง 4 นั้น สีน้ำเงินหมายถึงความมั่นคง และสันติภาพ สีแดงคือ ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า สีขาวหมายถึงความบริสุทธืและสีเหลืองคือตัวแทนสะท้อนความเจริญรุ่งเรือง

อาเซียนก็มีวันเกิดนะ

            วันเกิดของอาเซียน คือวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ซึ่งเป็นวันประกาศจัดตั้งสมาคมอาเซียน โดยมี 5 สมาชิกในยุคบุกเบิกนั่นคือ อินโดนีเซีย ฟลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย มาประชุมกันที่ สังสราญรมย์ กรุงเทพฯ และลงนามร่วมกันใน ปฏิญญากรุงเทพ หรือ ปฏิญญาอาเซียน เป็น ปฐมบท และ เป็นวันเกิดของสมาคมอาเซียนนั่นเอง

ปฐมบทแห่งอาเซียน

            รู้หรือไม่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศ คิดริเริ่มทในการจัดตั้งสมาคมอาเซียน โดยนาวาอากาศเอก ดร. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นผู้ถือชงนำโครงการรวมชาติอาเซียนเข้าด้วยกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 โดยเชิญผู้นำจาก อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ร่วมหารือกันที่บางแสน เกิดข้อตกลง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2510 ก่อนจะมีการประกาศตัวเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 8 สิงหาคม ในปีเดียวกัน

ประเทศสมาชิกอาเซียน

            ภูมิภาคเอเซียนตะวันออกเฉียงใต้นั้น 11 ประเทศ ซึ่ง10 ประเทสได้ลงนามร่วมกันในการเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ยกเว้นเพียงประเทศติมอร์ตะวันออกเท่านั้น โดยกัมพูชาถือเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้าร่วมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 โดยประเทศสุดท้ายในภูมิภาคนี้ คือ ติมอร์ตะวันออก ที่พึ่งจะได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ได้ยื่นเจตจำนงอย่างเป็นทางการในการขอร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2554