Monthly Archives: November 2017

เหมือนหรือต่าง “อาเซียน” และ”เออีซี”

        เหมือนหรือต่าง “อาเซียน” และ”เออีซี”

     หลังจาก ASEAN ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยมีจุดประสงค์ในการเสริงสร้างศักยภาพในของแต่ละประเทศให้แข็งแกร่งในทุกด่าน ซึ่งเมื่อเป้าหมายในการให้อาเซียนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แล้วในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 9 จึงเกิดประชมคมอาเซียนโดนมีเป้าหมายในการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ.2563 โดยมีแนวทางในการทำงานเรียกว่า “เสาหลัก” สามด้านซึ่งก็คือ
1. ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความั่นคง(ASC)

  1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
  2. ประชมคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC)

        ธงอาเซียนและธงประเทศอาเซียน

ธงอาเซียนเป้นสัญลักษณ์ของความสามัคคี การยอมรับและสนับสนุนหลักการของอาเซียน การประดับธงอาเซียน มักทำควบคู่ไปกับธงชาติสมาชิกทั้ง 10 ชาติเสมอ และต้องรู้จักวิธีการประดับธงอย่างถูกต้องซึ่งเป็นที่รู้กันว่าการติดตั้งธงจะเริ่มต้นจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้ง 10 เรียงลำดับตามตัวอักษรตัวแรกของแต่ละประเทศจากทางซ้ายมือ เริ่มจาก บรูใน ดารุสซาลาม จบที่ สาธารณรัฐสังคมนิยม – เวียดนาม และปิดท้ายด้วยธงสัญลักษณ์แห่งอาเซียนทุกครั้ง

 

        ซารามัตดาตัง มั่งคั่ง แบบ ชาว บรูไน

บรูใน ดารุมซาลาม ประเทศผู้ค้าน้ำมันและมีเศรษฐกิจที่มั่งคั่งปกครองด้วยระบอบบูรณาญาสิทธิราชซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข บรูไนเคยเป้นส่วนหนึ่งของรัญมลายู จึงเป็นประเทศอิสลามที่ใช่ภาษามาเลย์เป็นภาษาในการสื่อสารหลัก มีชุดประจำชาติคล้ายๆกัน คือ บาจู มลายู สำหรับผู้ชาย และบาจูกูรุง สำหรับผู้หญิง แถมยังเป็นประเทศที่มีอัตราอ่านออกเสียงได้ของประชาชนสูงถึง 92.7% อีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือ มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งมีความเก่าแก่และสวยงามมาก