ใครเป็นใครในอาเซียน

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยรวบรวม 10 ประเทศพันธมิตร ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าด้วยกันเพื่อเป้าหมายในการร่วมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน และสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคของเราทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การเมือง และ เป้าหมาย ที่สำคัญคือ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคของเราในเวทีการค้าโลกด้วย

สัญลักษณ์ของอาเซียนนี้มีความหมาย

            บางคนอาจมองว่านี่คือรูปพานทอง แต่จริงๆแล้วสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นรูปต้นข้าวสีทอง10ต้น ผู้รวมกัน บ่งบอกถึงมิตรภาพ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิก 10 ประเทศต่างหาก ล้อมด้วยสัญลักษณ์วงกลม ซึ่งเป็นตัวแทนความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศสมาชิก ส่วนสีทั้ง 4 นั้น สีน้ำเงินหมายถึงความมั่นคง และสันติภาพ สีแดงคือ ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า สีขาวหมายถึงความบริสุทธืและสีเหลืองคือตัวแทนสะท้อนความเจริญรุ่งเรือง

อาเซียนก็มีวันเกิดนะ

            วันเกิดของอาเซียน คือวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ซึ่งเป็นวันประกาศจัดตั้งสมาคมอาเซียน โดยมี 5 สมาชิกในยุคบุกเบิกนั่นคือ อินโดนีเซีย ฟลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย มาประชุมกันที่ สังสราญรมย์ กรุงเทพฯ และลงนามร่วมกันใน ปฏิญญากรุงเทพ หรือ ปฏิญญาอาเซียน เป็น ปฐมบท และ เป็นวันเกิดของสมาคมอาเซียนนั่นเอง

ปฐมบทแห่งอาเซียน

            รู้หรือไม่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศ คิดริเริ่มทในการจัดตั้งสมาคมอาเซียน โดยนาวาอากาศเอก ดร. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นผู้ถือชงนำโครงการรวมชาติอาเซียนเข้าด้วยกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 โดยเชิญผู้นำจาก อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ร่วมหารือกันที่บางแสน เกิดข้อตกลง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2510 ก่อนจะมีการประกาศตัวเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 8 สิงหาคม ในปีเดียวกัน

ประเทศสมาชิกอาเซียน

            ภูมิภาคเอเซียนตะวันออกเฉียงใต้นั้น 11 ประเทศ ซึ่ง10 ประเทสได้ลงนามร่วมกันในการเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ยกเว้นเพียงประเทศติมอร์ตะวันออกเท่านั้น โดยกัมพูชาถือเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้าร่วมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 โดยประเทศสุดท้ายในภูมิภาคนี้ คือ ติมอร์ตะวันออก ที่พึ่งจะได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ได้ยื่นเจตจำนงอย่างเป็นทางการในการขอร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2554

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *